http://home.swipnet.se/NIKITHA

 

NIKITHA Förlag har hitills utgivit

Metamorfos, 2007 ISBN 978-91-633-1545-9
Astartes mage, 2009 ISBN 978-91-633-4135-9

 

Bildkonstnären Eva Fidjeland har debuterat ut med en samling dikter, Metamorfos, på eget förlag. För den som känner henne närmare är det ingen överaskning, hon har ett poetiskt handlag med det hon skapar i sitt måleri.(...)

Metamorfos betyder förvandling. Eva Fidjeland beskriver fröets förvandling till blomma. Hon ser universum spegla sig i mikrokosmos, och häpnar över hur mycket som ryms i begreppet liv och död. Hon företar en resa till en existens i en annan dimension.. Kärleken i stort, är det hon talar om.(...)

Ett klart och rent språk, finstämt, ändå kraftfullt, ljust måleri, föreställande och ändå abstrakt. Solljus och eruptioner i vulkaner och universum. Det är en komposition för stor ljusorgel. Färgerna spelar upp en rikt varierad symfoni. Dikterna har en musikalisk nerv som skulle kunna locka en tonsättare. Ja, vad allt kan inte ett konstverk föra med sig av lustförnimmelser och känsla av gränslöshet. Dikterna har en stark inneboende skönhet, men är inte söta och romantiska.

RAGNHILD OXHAGEN, Ölandsbladet den 9 februari 2008.

http://www.magasinett.net/start/doc.php?did=496