Astartes mage

(...) Språkets klarhet, är som ett av regn nytvättat fönster, det är lätt att känna närhet i tid och rum: `Det som är gott finns inte på grund av vår vilja, utan trots den. Kärleken kräver ingenting, den vill bara välgång och godhet. Vi är förbundna med en ofattbar verklighet som fortsätter att existera även när vi förnekar den med vilan´.(...)

Astartes mage, ett något kryptiskt namn kan tyckas men Astarte är namnet på den mäktiga fruktbarhetens och krigets gudinna, besläktad med  Ishtar hos folket i Kanaan, i Mesopotamiens och Feniciernas föreställningsvärld, c:a 1000 år före vår tideräkning. Vet man det är det enklare att gå in i Eva Fidjelands lyriska världsbild som är fylld av symboler, ordspråk och visdomsord. (...)

Ragnhild Oxhagen, Ölandsbladet den 27 oktober 2009. Länk till artikeln:  http://www.magasinett.net/start/doc.php?did=496

 

 

EVA FIDJELAND -   http://EvaFidjeland.n.nu

http://www.Svenskakonstnarer.se/galleri/EvaFidjeland